Ish vaqti: Du-Sha 9:00-18:00

O‘zbekiston Respublikasining Qonunlari

  1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
  2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi
  3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi Qonuni
  4. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” gi Qonuni
  5. Ma’muriy tartib-taomillar to`g’risida gi Qonuni